Wat is de beste manier om e-mailbeveiliging te automatiseren?

6 min read
Previous post
Next post
Wat is de beste manier om e-mailbeveiliging te automatiseren?

Volgens de ICO, zijn menselijke fouten tegenwoordig de belangrijkste oorzaak van datalekken.

Sterker nog, 35% van de werknemers vertelde ons dat ze de afgelopen twee jaar een verkeerde bijlage in een e-mail hebben verstuurd en 25% heeft per ongeluk op "allen beantwoorden" geklikt.

Daarnaast bieden traditionele e-mailclients op zichzelf niet de functionaliteit en de geavanceerde versleuteling die nodig zijn om e-mails voor en na het verzenden te beveiligen of om de naleving van de regelgeving te garanderen.

Gelukkig biedt slimme automatisering van e-mailbeveiliging de mogelijkheid dit soort incidenten te voorkomen.

Gebruik jij al geautomatiseerde e-mailbeveiliging?

De standaard ingebouwde beveiligingsfunctionaliteit die de meeste e-mailproviders bieden, is voor moderne bedrijven niet toereikend. Werknemers zijn bijvoorbeeld niet in staat om per ongeluk verzonden e-mails doeltreffend terug te halen en de grootste e-mailclients maken het terugtrekken van e-mails praktisch onmogelijk. Gmail, Outlook en Microsoft zijn niet intelligent genoeg om mensen de mogelijkheid te bieden basisfouten te vermijden of werknemers op de aanwezigheid van gevoelige gegevens in de hoofdtekst en bijlagen van e-mails te wijzen; het automatisch invullen maakt het veel te gemakkelijk om informatie naar de verkeerde ontvanger te sturen (we hebben het allemaal wel eens meegemaakt).

Simpel gezegd zijn standaard e-mailclients zoals Google, Outlook en Microsoft 365 niet intelligent genoeg om je gevoelige e-mails en bijlagen te beschermen.

Slimme automatisering zou in feite workflows moeten vereenvoudigen en ervoor moeten zorgen dat mensen zich moeiteloos veilig kunnen gedragen.

Wil je e-mailbeveiliging automatiseren?

Freedom to Focus-onderzoek heeft aangetoond dat het meer dan waarschijnlijk is), je kunt het je niet veroorloven, om e-mailbeveiliging niet te automatiseren.

Het automatiseren van de uitgaande e-mailbeveiliging vormt de enige zekere manier om menselijke fouten rechtstreeks aan te pakken en te voorkomen. De waarde hiervan wordt versterkt door het aantal werknemers. Hoe meer werknemers op regelmatige basis e-mailen, hoe groter het risico voor menselijke fouten en dus de potentiële impact van een geautomatiseerde beveiligingsoplossing.

Hoe je data-incidenten met geautomatiseerde e-mailbeveiliging kunt voorkomen

Met e-mailbeveiliging van de derde generatie kunnen werknemers hun gevoelige e-mails met super slimme functionaliteit en automatisering beveiligen. En zo werkt het:

  • De efficiëntie verbeteren met behulp van naadloze integratie. Kies een oplossing voor e-mailbeveiliging die in je e-mailclient integreert en doeltreffend aansluit op het bestaande gedrag van werknemers. Als de oplossing geen native integratie heeft en het gebruik ervan moeite kost, is de kans groter dat werknemers fouten maken of het protocol niet naar behoren volgen.

Zivver integreert probleemloos met Outlook, Microsoft 365 en Gmail en garandeert de werknemers een moeiteloze ervaring; ze hoeven niet te wisselen tussen verschillende communicatieplatforms om veilig te zijn of hun werk te doen.

Zivver integreert ook met de meest toonaangevende platforms in verschillende branches, zoals Chipsoft HiX, Microsoft eDiscovery en Salesforce CRM. Deze integraties ondersteunen bulkmailing uit bronsystemen zoals elektronische klantenbestanden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde lijn met SMTP.

  • Datalogging die de naleving ondersteunt. Door automatisch gegevens over e-mail en gebruikersactiviteiten te registreren, beschikken IT-managers over de nodige informatie om mogelijke data-incidenten snel te analyseren en maatregelen te nemen.

De automatiseringsfunctionaliteit van Zivver biedt daarnaast administratieve voordelen: registratie van audit- en communicatielogs, nagaan welke berichten werden ingetrokken en geopend, en welke waarschuwingen werden genegeerd.

De functie "Bewijs van Levering" van Zivver voldoet aan de AVG en genereert wettelijk certificeerbare rapporten om te kunnen aantonen wanneer een bericht is verzonden, ontvangen en geopend.

  • Leer van gebruikersgedrag om workflows te stroomlijnen. Onze slimme oplossing geeft gebruikers de mogelijkheid om te leren van hun gedrag en medewerkers op mogelijke fouten te wijzen. Medewerkers worden bijvoorbeeld gewaarschuwd over de aanwezigheid van een nieuw e-mailadres in het 'aan'-veld en gevoelige informatie in de hoofdtekst en bijlagen van e-mails, voordat ze op verzenden klikken. Als de gebruiker besluit de e-mail te verzenden, krijgt hij niet opnieuw een waarschuwing wanneer hij soortgelijke informatie naar dat contact verzendt.

Gevoelige e-mails en bestanden beveiligen is niet ingewikkeld. Sterker nog, er bestaat nu slimme technologie om het zware werk voor je medewerkers te doen.

Ontdek hoe Zivver kan met slimme automatisering en end-to-end encryptie het beveiligingsrisico van uitgaande e-mails in je bedrijf verminderen.

First published -
Last updated - 03/10/22
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon

Klaar om er wat dieper in te duiken? Wij wel!

ZIVVER_FOOTER_20%