Naleving HIPAA

Voldoe aan de HIPAA-norm met Zivver

Wij stellen organisaties in staat om aan de HIPAA-norm te voldoen met slimme, eenvoudige e-mailbeveiliging.

Moet je voldoen aan HIPAA?

De HIPAA-wetgeving iseen reeks regelgevende normen in de VS die het rechtmatige gebruik en de rechtmatige openbaarmaking van beschermde gezondheidsinformatie beschrijven. Elke organisatie die patiëntgegevens verwerkt en activiteiten in de gezondheidszorg uitvoert, moet voldoen aan de HIPAA-normen.

Voldoen aan de HIPAA-beveiligingsregel

Zivver integreert naadloos met Outlook, M365 en Gmail om e-mailprogramma's te verbeteren met geavanceerde versleutelings- en beveiligingsfunctionaliteit.

Onze oplossingen voor veilige e-mail en bestandsoverdracht beveiligen persoonlijke gezondheidsinformatie tijdens het verzenden en in rusttoestand. Het beveiligen gebeurt door geavanceerde versleuteling, meer factor authenticatie, vervalcontroles, functionaliteit voor het terugroepenvan e-mails en meer. Dit betekent dat medewerkers de controle hebben over gevoelige data voor, tijdens en nadat ze op verzenden hebben gedrukt bij emails.‘send’ on emails.

Voorkom datalekken en beveilig beschermde gezondheidsinformatie (PHI)

Voorkom de belangrijkste oorzaak van datalekken - menselijke fouten- met slimme, machinaal lerende business rules. Zivver leest miljoenen datapunten uit om de aanwezigheid van gevoelige zorggerelateerde informatie in de hoofdtekst en bijlagen van e-mails te identificeren.
Zivver grijpt in voordat medewerkers op verzenden drukken en stelt hen daarmee in staat geavanceerde encryptie te gebruiken. Zivver identificeert ook of gevoelige gegevens niet al eerder naar ontvangers zijn verzonden, zodat medewerkers kleine fouten met de ernstigste gevolgen kunnen voorkomen.

Incidenten beheren en beperken met datalogs

Geautomatiseerde datalogs stellen beveiligingsprofessionals in staat om te bevestigen of er een datalek is geweest en of er passende vervolgactie moet worden ondernomen.

Zivver’s datalogs en rapportsuites geven gedetailleerde informatie over e-mailprestaties, inclusief wanneer berichten zijn verzonden, ontvangen, geopend, doorgestuurd en meer, evenalsde beveiligingsniveaus die zijn toegepast op e-mails, zodat inedien nodig bewijs van due diligence kan worden geleverd.

De producten die je nodig hebt

Wij hebben veilige communicatie vanaf de basis opnieuw ontwikkeld

Het slimme beveiligingsplatform van Zivver verhoogt het bewustzijn en helpt mensen om data te beschermen met maximale effectiviteit en minimale verstoring.

Zivver Secure Email

Geef jouw organisatie de vrijheid om makkelijk veilig te werken en datalekken te voorkomen.

Zivver Secure File Transfer

Verstuur al je bestanden tot wel 5TB via je bestaande e-mailprogramma.

Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon

Klaar voor een diepere duik? Wij wel!

ZIVVER_FOOTER_20%