Insights
4 min read

Waarom AI-gestuurde beslissingsondersteuning onmisbaar is voor gebruiksvriendelijke Veilig Mailen

In de hedendaagse digitale wereld is e-mailcommunicatie een essentieel onderdeel van onze dagelijkse interacties. Voor organisaties die met gevoelige informatie werken, zoals in de zorgsector, is het beveiligen van deze communicatie niet alleen een kwestie van vertrouwelijkheid. Het is ook een wettelijke verplichting. Dit maakt de behoefte aan een gebruiksvriendelijke en effectieve oplossing voor veilig mailen urgenter dan ooit. Een recent voorbeeld dat de kracht van technologische innovatie in dit kader illustreert, is de implementatie van Zivver's AI-gestuurde beslissingsondersteuning bij Zuyderland, die een nieuwe standaard zet voor veilig mailen.

De uitdaging: Minimaliseren van menselijke fouten en complexiteit 

Een van de grootste uitdagingen bij het beveiligen van e-mailcommunicatie is het menselijk element. Menselijke fouten, zoals het per ongeluk versturen van gevoelige informatie naar de verkeerde ontvanger, of het nalaten om de juiste beveiligingsmaatregelen te activeren, zijn de voornaamste oorzaak van datalekken. Daarnaast kan de complexiteit van oplossingen voor veilig mailen een drempel vormen voor gebruikers, wat leidt tot weerstand of verkeerd gebruik.

De oplossing: AI-gestuurde beslissingsondersteuning

AI-gestuurde beslissingsondersteuning biedt een oplossing voor beide uitdagingen. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmes, kan deze technologie automatisch de gevoeligheid van de informatie in e-mails beoordelen en de gebruiker adviseren over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Dit proces vermindert niet alleen het risico op menselijke fouten, maar maakt het veilig mailen bovendien ook toegankelijker en gebruiksvriendelijker.

Het bewijs: Zuyderland's succes met Zivver

Zuyderland's ervaring met Zivver's AI-gestuurde beslissingsondersteuning toont de effectiviteit van deze aanpak aan. In een succesvolle pilotperiode leidde de introductie van slimme beslissingsondersteuning tot een stijging van 1.500% van het aantal veilig verstuurde mails. De ondersteuning helpt medewerkers zeer effectief bij het herkennen van informatie die beveiligd verstuurd moet worden; 79% van de adviezen van Zivver werd door medewerkers overgenomen. Ook voorkwam de ondersteuning van Zivver circa 50 datalekken door menselijke fouten, zoals het selecteren van een onjuiste ontvanger of verkeerd gebruik van AAN/CC in plaats van BCC.

De tevredenheid onder gebruikers was hoog, met een gemiddelde score van 8 uit 10. 60% van de respondenten kreeg waarschuwingen over gevoelige informatie in hun e-mails, waarbij termen als ‘handig’, ‘inzichtelijk’, ‘gebruiksvriendelijk’ en/of ‘essentieel’ werden noemden. De gebruikers die geen meldingen kregen, gaven zelf aan ook te vinden dat ze zelden of nooit gevoelige informatie in hun e-mails delen. 

Op basis van de resultaten van de pilot besloot Zuyderland om AI-gedreven beslissingsondersteuning breed uit te rollen. 

De voordelen: Veiligheid, naleving, en gebruiksgemak

De integratie van AI-gestuurde beslissingsondersteuning in een oplossing voor veilig mailen biedt drie belangrijke voordelen:

  • Verbeterde veiligheid: Automatische identificatie van gevoelige informatie verkleint het risico op het ontstaan van datalekken.
  • Naleving van wet- en regelgeving: Het systeem zorgt ervoor dat communicatie voldoet aan relevante normen en richtlijnen, zoals ISO27001, NEN 7510, NTA 7516, NIS2, en NCSC-richtlijnen.
  • Verhoogde gebruiksvriendelijkheid: Door het proces te vereenvoudigen en automatiseren, vermindert de afhankelijkheid van en bevordert het een brede adoptie van veilig mailen onder gebruikers.

Conclusie: De toekomst van veilig mailen

Zuyderland's succesvolle implementatie van Zivver's AI-gestuurde beslissingsondersteuning onderstreept de enorme meerwaarde van deze technologie voor de toekomst van veilig mailen. Het biedt een krachtig bewijs dat de juiste inzet van AI niet alleen de digitale veiligheid kan verbeteren, maar ook de gebruikservaring voor medewerkers aanzienlijk kan verhogen. Voor organisaties die streven naar de optimale balans tussen beveiliging en gebruiksgemak, is AI-gebaseerde beslissingsondersteuning de sleutel tot succes.

First published -
Last updated - 13/03/24
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon

Klaar om er wat dieper in te duiken? Wij wel!

ZIVVER_FOOTER_20%