Insights
5 min read

Het implementeren van datalekpreventie is niet langer optioneel voor organisaties die willen voldoen aan ISO 27001

In het digitale tijdperk van vandaag is de beveiliging van gevoelige informatie een belangrijke zorg geworden voor organisaties wereldwijd. Met de toenemende prevalentie van cyberdreigingen en datalekken, kan het belang van het implementeren van robuuste maatregelen voor datalekpreventie (DLP) niet genoeg benadrukt worden. Dit geldt vooral voor organisaties die willen (blijven) voldoen aan de ISO 27001-norm, die de specificaties voor een informatieveiligheidsmanagementsysteem (ISMS) uiteenzet. ISO 27001:2022 Bijlage A 8.12 richt zich specifiek op de noodzaak van DLP, onderstrepend de cruciale rol ervan in het beschermen van waardevolle informatie.

Begrip van ISO 27001:2022 Bijlage A 8.12 Datalekpreventie

ISO 27001:2022 Bijlage A 8.12 definieert DLP als maatregelen die worden toegepast op systemen, netwerken en alle andere apparaten die gevoelige informatie verwerken, opslaan of overdragen om onbevoegde openbaarmaking en extractie te voorkomen. Effectieve implementatie van DLP vereist een diepgaand begrip van welke gegevens bescherming nodig hebben, hoe deze te classificeren, en de controles die nodig zijn om risico's te mitigeren.

De Menselijke Factor: Omgaan met Fouten van Medewerkers

De meeste datalekken ontstaan door fouten gemaakt door medewerkers. Volgens rapportages van de Autoriteit Persoonsgegevens is in meer dan 90% van de datalekken een mens de oorzaak. De meeste datalekken ontstaan bij het delen van informatie via post of digitale kanalen zoals e-mail. Verkeerd geadresseerde e-mails, onbedoeld delen van vertrouwelijke documenten, of het toepassen van onvoldoende beveiliging kunnen leiden tot ernstige datalekken. Het herkennen en verminderen van deze risico's door middel van DLP-tools en strategieën is essentieel voor naleving van ISO 27001 en voor de algehele beveiliging van een organisatie.

Belangrijke Stappen voor Effectieve Implementatie van DLP

Om in lijn te zijn met ISO 27001:2022 Bijlage A 8.12, moeten organisaties:

  • Gevoelige informatie identificeren en classificeren die bescherming vereist.
  • Op maat gemaakte controles implementeren op basis van risicobeoordelingen en bedrijfsbehoeften.
  • Continue monitoring en testen van deze controles op effectiviteit waarborgen.
  • Regelmatige interne audits uitvoeren om de doeltreffendheid en naleving van DLP-maatregelen te valideren.

Waarom goede DLP voor e-mail essentieel en effectief is

E-mail blijft het meest gebruikte communicatiemiddel binnen organisaties, maar het is ook een van de voornaamste bronnen voor potentiële datalekken. Een effectief DLP-beleid voor e-mail is essentieel om te zorgen dat de juiste informatie aan de juiste persoon met de juiste veiligheid wordt verstuurd. Door het implementeren van DLP-tools die, met automatische classificatie, helpen bij het toepassen van passende encryptie en authenticatie, en het gebruik van geavanceerde algoritmen voor het scannen en detecteren van gevoelige inhoud in e-mails en medewerkers waarschuwen bij mogelijke fouten, kunnen organisaties de kans op datalekken via e-mail minimaliseren. Daarnaast bieden goede DLP-oplossingen voor e-mail inzicht in en controle over hoe informatie wordt gedeeld, waardoor bedrijven niet alleen aan compliance-eisen kunnen voldoen, maar ook hun eigen informatiebeveiligingsbeleid sterker kunnen maken. In een tijd waarin de digitale veiligheidsdreigingen steeds geavanceerder worden, is het versterken van de e-mailbeveiliging door middel van DLP geen luxe, maar een noodzaak.

Leren van veelvoorkomende fouten; niet blokkeren, niet frustreren

Organisaties falen vaak in de implementatie van DLP door toegang te veel te beperken en bedrijfsoperaties te hinderen door van medewerkers te verwachten dat ze verschillende tools gebruiken voor zeer vergelijkbare gebruikssituaties of door voor elke e-mail pop-ups te tonen die medewerkers vragen de ontvangers en bijlagen te bevestigen. Dit resulteert echter in ‘alert fatigue’, wat contraproductief is. Leren van deze fouten en een gebalanceerde, geïnformeerde aanpak tot DLP aannemen kan de informatiebeveiligingsmaatregelen van een organisatie aanzienlijk verbeteren.

Conclusie

Het implementeren van datalekpreventie is niet slechts een optie, maar een noodzaak voor organisaties die willen voldoen aan ISO 27001 en is ook een 'must' voor organisaties die al voldoen aan de 'oude' ISO27001-versie. Door zich te concentreren op de menselijke factor, DLP-tools oordeelkundig te gebruiken en zich te houden aan wettelijke vereisten, kunnen organisaties het risico op datalekken aanzienlijk verminderen. Naarmate het digitale landschap blijft evolueren, zal het belang van DLP alleen maar toenemen, waardoor het een essentieel onderdeel wordt van elke informatiebeveiligingsstrategie van een organisatie.

Ontdek hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het voldoen aan uw compliance-eisen.

First published -
Last updated - 20/03/24
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon

Klaar om er wat dieper in te duiken? Wij wel!

ZIVVER_FOOTER_20%