5 min read

Moeten bedrijven e-mailversleutelingssoftware gebruiken?

Ja, elk bedrijf dat e-mail gebruikt, moet e-mailversleutelingssoftware gebruiken. Omdat 9 van de 10 werknemers afhankelijk zijn van e-mail om hun werk te doen, is de inzet hoog als het gaat om het beschermen van uw gevoelige gegevens tijdens het transport.

De meeste e-mailclients, zoals Gmail en Outlook , hebben standaard een versleutelingsniveau ingesteld met de naam TLS, hetgeen staat voor Transport Layer Security. Hoewel het beter is dan niets, heeft TLS een paar beperkingen waardoor het voor de meeste bedrijven onvoldoende is als beveiligingsmaatregel.

Hoe werkt TLS-versleuteling?

TLS-versleuteling beveiligt e-mailcorrespondentie door berichten russen e-mailservers te versleutelen. Wanneer een e-mail wordt verzonden met TLS, stuurt de e-mailserver van de afzender een verzoek naar de ontvanger om te zien of deze TLS-versleutelde e-mails kan ontvangen. Indien compatibel, wordt de e-mail versleuteld en verzonden naar de inbox van de ontvanger, samen met de protocollen en versleuteling die de server nodig heeft om het bericht te ontsleutelen.

Is TLS-versleuteling veilig voor zakelijke e-mail?

TLS vormt een aanzienlijk beveiligingslek voor zakelijke e-mail. Als de e-mailprovider van de ontvanger geen TLS-versleutelde de e-mail accepteert, wordt de e-mail verzonden als een standaard niet-versleutelde e-mail en loopt het risico tijdens het transport te worden onderschept. Om het nog erger te maken, weet de afzender niet dat zijn e-mail onversleuteld is verzonden. Omdat ze niet weten dat hun gegevens sowieso gevaar lopen, zal het identificeren van een potentieel datalek en het nemen van corrigerende maatregelen veel langer duren en aanzienlijke meer kosten.

Een ander beveiligingsnadeel van TLS is dat het een e-mail onderweg beschermt, maar niet in rusttoestand. Met andere woorden, zodra een e-mail is ontvangen en in de inbox van de ontvanger zit, is de informatie in die e-mail niet langer versleuteld en kan de e-mail worden geopend door iedereen die toegang heeft tot die inbox.

Is geavanceerde versleuteling van Zivver veiliger dan TLS?

Zivver Email Security gaat verder met versleuteling om de beveiligingslacunes van TLS-versleuteling op te vullen.

  • TLS versleutelt e-mails alleen als de server van de ontvanger compatibel is, dus je e-mailbeveiliging is volledig afhankelijk van factoren waar je geen controle over hebt. In tegenstelling tot TLS gebruiken wij geavanceerde versleuteling om dit probleem te voorkomen. De gegevens in een door Zivver versleutelde e-mail zijn beveiligd, ongeacht de e-mailclient van de ontvanger.
  • Terwijl TLS alleen e-mails onderweg beschermt, beschermt Zivver ook e-mails in rust, nadat ze zijn ontvangen. We doen dit door multi-factor authenticatie (MFA), waarbij ontvangers een op tijd gebaseerd eenmalig wachtwoord (TOTP) moeten invoeren om toegang te krijgen tot hun e-mail. Dit houdt e-mailinhoud veilig voor iedereen die zich een weg naar de inbox van de ontvanger heeft gehackt

Zivver tilt e-mailbeveiliging naar een hoger niveau

Om e-mailbeveiliging zo gemakkelijk mogelijk te maken, gebruikt onze software machine learning om gevoelige e-mailinhoud, zoals financiële gegevens, te identificeren en vraagt de gebruiker vervolgens om het bericht te versleutelen. Met een enkele klik kunt u erop vertrouwen dat de e-mail versleuteld en volledig veilig is.

Een ander uniek kenmerk van Zivver Secure Email is hoe we berichten versleutelen en de coderingssleutel beheren. In tegenstelling tot andere aanbieders van e-mailversleutelng, slaan we deze decoderingssleutel niet op, dus de enigen die ooit toegang hebben tot een versleutelde e-mail zijn de afzender en de beoogde ontvanger.

Ontdek hoe Zivver het e-mailbeveiligingsrisico voor uw organisatie kan verminderen met geavanceerde versleuteling en andere slimme beveiligingsfuncties.

First published -
Last updated - 04/05/23
Moeten bedrijven e-mailversleutelingssoftware gebruiken?
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon

Klaar om er wat dieper in te duiken? Wij wel!

ZIVVER_FOOTER_20%