6 min read

Hoe effectief is je strategie ter voorkoming van gegevensverlies?

Ieder bedrijf zou over een bepaalde strategie voor het voorkomen van gegevensverlies (Data Loss Prevention - DLP) moeten beschikken: denk daarbij bijvoorbeeld aan procedures en technieken om ongeoorloofd verlies, wijziging of toegang tot gevoelige gegevens te voorkomen. Het is tenslotte geen geheim dat kritieke bedrijfsgegevens gevaar lopen. Volgens een recent onderzoek naar gegevensbeveiliging is 65% van de grote financiële organisaties het afgelopen jaar het slachtoffer geworden van een cyberaanval. En dat ondanks forse investeringen in cyberbeveiligingsmaatregelen: maar liefst 92% van de bedrijven heeft geld uitgegeven aan oplossingen voor informatiebeveiliging. En met een stijging van de gemiddelde kosten van een datalek met 12% in de afgelopen vijf jaar tot een wereldwijd gemiddelde van 3,2 miljoen Britse pond, is dit een probleem dat bedrijven niet kunnen negeren.

Dit roept bij iedereen die in DLP-oplossingen investeert een belangrijke vraag op: ligt het primaire risico van een datalek bij het gebrek aan specifieke beveiligingstechnologie, of bij de mensen die deze technologie gebruiken? En gezien de steeds snellere digitale transformatie bij bedrijven en de toenemende hybride manier van werken, hoe is de ideale DLP-strategie dan veranderd ten opzichte van een paar jaar geleden?

Werknemers zijn de sleutel in het voorkomen van gegevensverlies

Wij voeren regelmatig gesprekken met bedrijfsleiders en IT-experts die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun bedrijfsgegevens. De meeste professionals die we spreken zijn zich er niet van bewust dat de meerderheid van de datalekken - volgens de ICO 70% in 2022 - het gevolg is van handelingen van werknemers en niet van aanvallen van buitenaf. En juist dit gebrek aan bewustzijn leidt tot een opvallende tekortkoming bij de meeste strategieën ter voorkoming van gegevensverlies. Als er te veel vertrouwen wordt gesteld in beveiligingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen van gegevensverlies door externe aanvallen, is de kans groter dat bedrijven worden overrompeld door andere, meer voorkomende soorten gegevensverlies, zoals menselijke fouten.

De investering in ingewikkelde software voor gegevensbeveiliging kan ironisch genoeg echter ook leiden tot een groter risico op een datalek. Dat kan gebeuren wanneer werknemers ingewikkelde nieuwe tools moeten leren gebruiken en deze in hun bestaande workflows moeten integreren. Uit ons Freedom to Focus-rapport blijkt dat meer dan de helft van de werknemers geconfronteerd wordt met een aanzienlijke toename van het aantal samenwerkingstools dat ze op het werk moeten gebruiken.

Hierdoor ontstaat niet alleen meer afleiding in de alledaagse professionele leven van werknemers, hetgeen schadelijk kan zijn voor hun arbeidsmoreel en productiviteit, maar neemt ook het risico op het gebied van gegevensbeveiliging toe. 38% van de IT-leiders in het Verenigd Koninkrijk ziet het toenemende aantal tools voor samenwerking en gegevensuitwisseling als een belangrijk veiligheidsrisico. In de VS loopt dit aantal zelfs op tot 48%. Het zal geen verrassing zijn dat hoe meer nieuwe informatie iemand moet onthouden, hoe groter de kans is dat hij die informatie vergeet (of negeert). Zeker wanneer ze aan het werk zijn en zich moeten concentreren op hun rol!

Een slimmere aanpak van menselijke fouten

Menselijke fouten vormen de belangrijkste oorzaak van datalekken. Maar in plaats van werknemers als mogelijke gevaren te bestempelen en ze steeds meer beveiligingstaken op te leggen, moeten bedrijven voor een effectievere aanpak kiezen: namelijk werknemers in staat stellen om veilig en efficiënt te werken zonder hun bestaande workflow te verstoren. En hoewel beveiligingstrainingen en het bewustzijn van werknemers een belangrijke rol spelen bij de strategie ter voorkoming van gegevensverlies, is dit bij lange na niet voldoende. Menselijke fouten kunnen immers niet zomaar uit de mens worden "getraind".

Om die reden proberen vooruitstrevende leiders op het gebied van beveiliging niet het gedrag van hun werknemers te veranderen met alsmaar meer trainingen, tools en processen, integendeel, deze leiders erkennen de waarde van slimme beveiligingsoplossingen die datalekken voorkomen door deze in de workflows van hun werknemers te integreren - afgestemd op bestaand gedrag om te zorgen dat het gemakkelijk wordt om het juiste te doen.

Hoe Zivver je strategie ter voorkoming van gegevensverlies verbetert

Als het gaat om gegevensbeveiliging zijn werknemers je meest waardevolle asset. Daarom combineert onze e-mailbeveiligingsoplossing slimme beveiliging en versleuteling enerzijds en gebruiksgemak anderzijds. Als "nieuwe generatie" e-mailbeveiligingsoplossing voorziet Zivver Secure Email in de behoeften van moderne bedrijven door de nadruk te leggen op zowel gebruikerservaring als intuïtieve functionaliteit.

Onze oplossing integreert onder meer met gangbare e-mailclients (zoals Gmail, Outlook en O365) en biedt geavanceerde beveiliging voor gebruikers zonder tussen vensters of toepassingen te moeten navigeren. Onze geavanceerde e-mailversleuteling overbrugt ook de hiaten van de traditionele TLS-versleuteling, zodat de inhoud van je e-mail niet alleen tijdens het verzenden, maar op ieder moment versleuteld en veilig is.

Een strategie ter voorkoming van gegevensverlies werkt alleen als deze gebruik maakt van technologie om interne en externe risico's in evenwicht te brengen, en zich zowel richt op uitgaande menselijke fouten als op inkomende aanvallen. Met de slimme, veilige en gebruiksvriendelijke e-mailbeveiliging van Zivver kun je precies dat doen. Klik hier om een gratis demo te boeken.

First published -
Last updated - 04/05/23
Hoe effectief is je strategie ter voorkoming van gegevensverlies?
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon

Klaar om er wat dieper in te duiken? Wij wel!

ZIVVER_FOOTER_20%