8 min read

De IT-sector beheert risico's d.m.v. strategieën en slimmere technologie

  • De helft (50%) van de leidinggevenden in de IT-sector geeft aan dat te veel bureaucratie en overbelasting van processen een belangrijke belemmering vormen voor werknemers om zich op hun kerntaak te kunnen concentreren
  • Slechts 18% van de leidinggevenden in de IT-sector houden hun benadering van risico's en e-mailbeveiliging continu onder de loep, en een derde heeft hier al minstens twee jaar of langer geen evaluatie van gemaakt
  • 5% beschouwt training als essentieel, maar toch gaf maar een derde van de werknemers (36%) aan dat ze hun training over gegevensbeveiliging in de praktijk hebben gebracht, terwijl nog eens een derde (33%) de waarde ervan überhaupt in twijfel trok.

LONDEN, 1 augustus 2022Zivver, een toonaangevende aanbieder van beveiligde communicatie-oplossingen, heeft gegevens vrijgegeven die laten zien dat processen en bureaucratie een negatieve invloed hebben op de voortgang van en tevredenheid in het werk, en werknemers belemmeren te innoveren en op progressieve wijze met risico's om te gaan. Het onderzoek, dat de meningen en gedragingen van meer dan 6000 eindgebruikers en 850 besluitvormers in de IT-sector in Europa en de VS onderzoekt, is tot nu toe een van de grootste wereldwijde onderzoeken naar veilige digitale communicatie en de productiviteit van werknemers..

Het rapport "Freedom to Focus" onderzoekt het evenwicht tussen de behoefte van werknemers om effectief te zijn in hun dagelijkse werk en de verantwoordelijkheid van IT-teams om voor een degelijke beveiliging te zorgen. De enquête benadrukt dat inefficiënte beveiligingsprocessen zowel leidinggevenden als werknemers in de IT-sector ervan weerhouden de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om een veilige digitale levensstijl te handhaven, vrij van kostbare gegevensinbreuken en voorzien van de nodige productiviteit in een hybride werkwereld.

De helft van de werknemers (50%) vond dat de IT-beveiliging hen afremt en minder productief maakt, waardoor de kans op e-mailfouten toeneemt omdat ze afgeleid zijn van hun werk. Intussen vond de meerderheid van de werknemers (78%) dat de IT-omgeving ze met te veel lastige IT-beveiligingsprotocollen en ongelijksoortige IT-systemen laat worstelen, wat hun productiviteit belemmert en de kans op fouten vergroot. De meeste leidinggevenden op IT-gebied (82%) sloten zich bij deze gevoelens aan en erkenden het recht van werknemers om zich te concentreren, vrij van afleiding.

Maar in plaats van zich op hun eigen rol te kunnen concentreren, worden IT-teams alle kanten op getrokken en moeten ze zich bezig houden met initiatieven die gewoon niet werken, zoals training. Slechts een derde van de werknemers (36%) gaf aan hun training in gegevensbeveiliging in de praktijk te brengen, terwijl nog eens een derde (33%) de waarde ervan überhaupt in twijfel trok. Aan de andere kant zien leidinggevenden in de IT-sector training als essentieel (85%), en drie kwart (76%) begrijpt de voordelen ervan in het verminderen van e-mailbeveiligingsfouten. Het is duidelijk dat training alleen niet de juiste strategie is om moderne beveiligingsproblemen aan te pakken.

Slimmere technologie wordt door velen genoemd als een sleutelcomponent om organisaties te helpen productiviteit en focus te bereiken. Vier op de vijf (79%) leidinggevenden in de IT-sector denken nu dat slimmere beveiliging van e-mailgegevens fouten kan verminderen, en 87% zegt dat het gunstig zou zijn als bedrijven een oplossing zouden hebben die mensen beschermt tegen fouten in e-mailbeveiliging.

Uit de gegevens blijkt dat de overgrote meerderheid van leidinggevenden in de IT-sector (91%) vindt dat ze progressiever kunnen zijn in risicobeheer en dat ze hun aanpak van e-mailbeveiliging regelmatig moeten herzien (72%). Volgens de respondenten houdt vooruitstrevend risicobeheer in dat ze de beveiligingspraktijken vaker tegen het licht houden (52%), meer gebruik maken van slimme beveiligingstechnologieën (49%), en een aanpak van risicobeheer volgen die meer proactief dan reactief is (38%).

Voor leidinggevenden op IT-gebied zijn de belangrijkste eigenschappen voor een CISO in de komende twee jaar: analytisch zijn in het beoordelen van bedreigingen (51%), flexibel zijn om te veranderen als het landschap verschuift (46%), het vermogen hebben om effectief met medewerkers in gesprek te gaan (45%), en innovatief zijn/aanmoedigen tot het nemen van de nodige 'risico's' in de onderneming (43%).

Wouter Klinkhamer, CEO bij Zivver, zei: 'Gezien de snelheid waarmee de arbeidswereld verandert, moeten organisaties een meer proactieve aanpak van gegevensbeveiliging hanteren. Uit onze gegevens blijkt dat slechts 18% van leidinggevenden in de IT-sector hun aanpak van risico's en e-mailbeveiliging voortdurend onder de loep neemt. In plaats daarvan vertrouwen ze bijna volledig op training van medewerkers om beveiligingsincidenten te voorkomen. Dit is niet alleen de verkeerde oplossing voor het probleem, maar wijst ook op bredere problemen in verband met de groeiende vaardigheidskloof en het tekort aan talent, die teams belemmeren om proactief met cyberbeveiliging om te gaan en echt te innoveren binnen hun organisatie. We moeten werknemers — ook IT-teams — in staat stellen veilig te werken en ze de vrijheid geven om zich op innovatie te richten.'

Klinkhamer vervolgde: 'Leidinggevenden in de IT-sector begrijpen nu dat medewerkers tools en technologieën nodig hebben die ze in staat stellen vrij te werken, in plaats van meer beperkende maatregelen of processen. Machine learning in een slim platform voor beveiligde communicatie kan en moet gebruikt worden als een actieve bewaker, en ook als realtime begeleiding en zelfs automatisering van de beveiliging. Dit komt niet alleen het IT-team ten goede door de productiviteit te verhogen, maar geeft individuele medewerkers ook de vrijheid zich te concentreren op de inhoud van hun boodschap en niet op de manier waarop die wordt overgebracht. Dit zal op zijn beurt een enorme invloed hebben op de algemene bedrijfsvoering en innovatie.'

EINDE

Over de enquête

De enquête bestaat uit 6031 interviews met werknemers die op het werk e-mail gebruiken en 855 besluitvormers op IT-gebied met verantwoordelijkheid/invloed over gegevensbeveiliging. Alle respondenten werken in organisaties met meer dan 250 werknemers in de VS, het VK, Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Het onderzoek vond plaats in maart 2022.

Je kunt het hier lezen: www.zivver.com/nl/freedom-to-focus

Over Zivver

Zivver loopt voorop in de 3e generatie van veilige digitale communicatie en biedt probleemloze, slimme en veilige technologie aan organisaties om gevoelige informatie veilig te stellen, terwijl de naleving van regelgeving gewaarborgd blijft en mensen in staat worden gesteld met minimale onderbrekingen te werken. Zivver optimaliseert veilige communicatie en productiviteit door een beveiligings- en privacylaag toe te voegen bovenop bestaande e-mailsystemen, zoals Outlook (Desktop en Microsoft 365) en Gmail. Zivver is in 2015 opgericht en werkt voor meer dan 5000 organisaties in meerdere markten en verticals, waaronder financiële dienstverlening, lokale overheid, gezondheidszorg, rijksoverheid, juridische sector en meer. Zivver is aangewezen als representatieve leverancier voor Email Data Protection Specialists in Gartner's Market Guide for Email Security voor 2021 en 2020; is lid van deCyberTech 100, die 's werelds meest innovatieve CyberTech-bedrijven voor financiële dienstverlening onderscheidt, en behoort tot de snelst groeiende technologiebedrijven die genomineerd zijn voor Deloitte's Technology Fast 50 in 2021.

 Voor meer informatie volg je ons op LinkedIn en Twitter

First published -
Last updated - 19/06/23
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon
Gratis demo
ticker-tape-arrow-icon

Klaar om er wat dieper in te duiken? Wij wel!

ZIVVER_FOOTER_20%