Zivver vs Zorgmail

ZIVVER vergelijken met ZorgMail

Zorgmail_Mockup-1

Veilig communiceren vraagt meer dan ‘een veilig lijntje’. Enerzijds moeten oplossingen voldoen aan de eisen van de AVG/GDPR. Anderzijds moeten zij ook echt de risico’s en oorzaken van datalekken wegnemen. Op basis van marktonderzoek heeft ZIVVER deze wensen en eisen samengevat in functionaliteiten waarop je een oplossing kunt beoordelen. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de specificaties van ZorgMail ten opzichte van ZIVVER.

Download Vergelijking 

* USP = Unique Selling Point. Onze vergelijking is gebaseerd op de informatie die te vinden is op de website van de betreffende oplossing en andere publieke bronnen zoals Google en YouTube. Als informatie niet te vinden is, beschouwen wij deze niet als USP. Ook door updates kan het voorkomen dat een vergelijking niet meer (volledig) klopt. Heb je feedback op een vergelijking? Stuur een e-mail naar info@zivver.com.

Zorgmail_Mockup-1
Menselijke fouten voorkomen en herstellen

Traditioneel denken veel mensen bij het woord datalek aan een hacker die een systeem binnendringt. Mensen die wat dichter op het vuur zitten, zoals CISO’s, FG’s en CIO’s of directeuren ICT, weten dat dit niet het grootste probleem is. Zowel internationaal als in Nederland komt de grootste dreiging niet van buiten, maar van binnen: eigen medewerkers blijken verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de datalekken! Zo meldde de AP dat in 2018 63% van de gemelde datalekken veroorzaakt werd door iets aan de verkeerde ontvanger te sturen. Om deze reden is het belangrijk dat een communicatieoplossing helpt bij het voorkomen en het herstellen van menselijke fouten. Onderstaande tabel laat zien in welke mate ZIVVER en ZorgMail invulling geven aan deze eis. Vervolgens worden de subonderdelen individueel besproken.

Logo
ZorgMail
Door waarschuwingen te tonen, draagt ZIVVER bij aan bewustwording van informatiebeveiliging binnen de organisatie.
Awareness medewerkers vergroten
Geen informatie vindbaar over functies met als doel om de awareness van medewerkers te vergroten
Automatische classificatie van bericht en bijlagen. Op basis van regels die organisatie aanzet, informeert ZIVVER gebruikers tijdens het opstellen van een bericht over gevoelige informatie.
Gevoelige inhoud signaleren
Wij kunnen geen informatie vinden over het aanbieden van deze functionaliteit. Vraag dit voor de zekerheid na bij de leverancier als deze functionaliteit voor u van groot belang is.
ZIVVER onthoudt het soort informatie dat naar ontvangers wordt gestuurd. Hiermee kan het mogelijke foute ontvangers of bijlagen signaleren en verzender waarschuwen vóór verzending.
Opvallende ontvangers signaleren
Wij kunnen geen informatie vinden over het aanbieden van deze functionaliteit. Vraag dit voor de zekerheid na bij de leverancier als deze functionaliteit voor u van groot belang is.
Bij een melding over gevoelige content en opvallende ontvangers adviseert ZIVVER over te nemen maatregelen. Verzender kan met een muisklik de voorgestelde maatregel overnemen.
Maatregelen adviseren en toepassen
Als een gebruiker handmatig op veilig versturen drukt, kan de admin instellen dat de gebruiker gevraagd wordt om een mobiel nummer van de ontvanger als deze ontbreekt
ZIVVER biedt verzender de mogelijkheid een bericht (en bijlagen) terug te trekken. Hierbij toont ZIVVER per gebruiker of het bericht al is gelezen. Zo niet, dan is er geen sprake van een datalek.
Bericht terugtrekken met leesstatus
Wij kunnen geen informatie vinden over het aanbieden van deze functionaliteit. Vraag dit voor de zekerheid na bij de leverancier als deze functionaliteit voor u van groot belang is.
Toegang door onbevoegden voorkomen

Uiteraard is zorgen voor een goede beveiliging van informatie cruciaal. Goede beveiliging van e-mail is helaas nog niet vanzelfsprekend. Ook blijken er vaak misvattingen rondom de waarde van versleuteling te bestaan. Onderstaande subthema’s zijn belangrijk bij het beoordelen van een oplossing.

Logo
Zorgmail
Alle informatie van en naar ZIVVER wordt verstuurd via HTTPS of (enforced) TLS. ALS TLS niet mogelijk is stuurt ZIVVER informatie nooit direct, maar beveiligd met een extra toegangscode.
Bescherming tijdens transport
Indien verzonden wordt Via Zorgmail dan is het transport beveiligd
Alle inhoud van berichten en bijlagen wordt asymmetrisch versleuteld opgeslagen zodanig dat ZIVVER niet bij de opgeslagen informatie kan.
Sterke versleuteling bij opslag
Over het precieze gebruik van encryptie bij opslag door Zorgmail is niet veel te vinden. Wij gaan er daarom vanuit dat Zorgmail wel gebruikmaakt van versleutelde opslag en dat berichten niet leesbaar op een server of in een database staan. Echter, bij Zorgmail is het wel mogelijk om een herstelmail aan te vragen. Na het herstellen van toegang tot het account zijn oude berichten weer leesbaar. Zoals hierboven uitgelegd, betekent dit dat Zorgmail geen gebruik maakt van encryptie die ‘zero-knowledge’ garandeert.
Gebruikers krijgen alleen toegang tot ZIVVER met sterke authenticatie. Dit kan via SMS of TOTP of, bij gebruik van SSO, via een sterke authenticatiecontext van de IdP.
Sterke authenticatie gebruikers
Zorgmail authenticeert gebruikers niet. Alleen bij het inloggen op het webportaal is sterke authenticatie mogelijk
Voor ontvangers met ZIVVER; zie vorige bullit. Bij gasten bepaalt de verzender de authenticatie; via een code die ZIVVER SMSt, een afgesproken toegangscode of een via verificatie-e-mail.
Sterke authenticatie ontvangers
Verzenders kunnen berichten en bestanden aan gasten beveiligen met een wachtwoord of sms-code. Berichten aan gebruikers van Zorgmail kunnen niet sterk worden geauthenticeerd
Handig voor gebruikers

Om te zorgen dat eindgebruikers een product ook echt gebruiken, moet het makkelijk zijn. Daarnaast moeten eindgebruikers snappen waarom hen gevraagd wordt anders te gaan werken. Idealiter moet het product ook waarde toevoegen aan de huidige manier van werken. De praktijk is echter dat veel oplossingen (veel) extra handelingen vragen van de gebruiker, en geen waarde toevoegen. Hieronder bespreken wij de onderdelen die belangrijk zijn om gebruikers ‘te verleiden’ de oplossing te gebruiken.

Logo
Zorgmail
ZIVVER integreert in Outlook Desktop, Outlook Web, biedt een SMTP-interface, relaykoppeling en API voor verdere connectiviteit. (Nog) geen cliëntintegratie voor Gmail en Lotus-Notes.
Werken vanuit bestaande tools
Zorgmail biedt voor gebruikers met Outlook een integratie waarmee zij een extra ‘mail veilig’-knop krijgen. Daarnaast biedt Zorgmail een op Zimbra gebaseerde webmailinterface voor gebruikers die met hosted mail werken. Zorgmail biedt (nog) geen app.
Organisatie of gebruiker kan kiezen voor ‘Security by Default’; dus veilig mailen standaard aan. Anders kan de gebruiker per mail kiezen om veilige mail aan of uit te zetten via de ZIVVER-balk.
Eenvoudig kiezen voor veiligheid
Gebruikers kunnen Zorgmail met 1 klik activeren in het scherm waar ze ook een bericht opstellen.
Gebruikers van ZIVVER hoeven geen extra handelingen ter verrichten om berichten direct te lezen of bestanden direct te openen. Ook niet in Outlook.
Direct lezen versleutelde berichten
Ontvangers die Zorgmail ook gebruiken kunnen bericht direct openen.
Naast mailen, is versturen van bestanden tot 5.000GB mogelijk. Dit is 100x-250x meer dan bijv. Dropbox en WeTransfer. Dit kan ook met Outlook, zonder afhankelijkheid van beperking mailbox.
E-mail en (grote) bestanden sturen
Zorgmail biedt alleen mailfunctionaliteit. Een propositie voor chat en bestandsuitwisseling is enige tijd geleden aangekondigd, maar actuele informatie hierover is niet bekend. Organisaties zullen daarom vooralsnog een andere oplossing naast Zorgmail moeten gebruiken voor deze communicatievormen.
Een organisatie-adresboek vereenvoudigt het vinden van contacten en zorgt dat hergebruik van authenticatieinfo (bijv. mobiel nummer) mogelijk is.
2FA-keuzes ontvangers hergebruiken
Alleen als het telefoonnummer in het adresboek van Outlook is opgeslagen wordt deze hergebruikt. Geen mogelijkheid voor delen informatie tussen medewerkers (adresboek).
ZIVVER biedt volledige ondersteuning van functionele mailboxen, met authenticatie via het persoonlijke account van de gebruiker en inzicht in welke gebruiker een bericht heeft verstuurd.
Functionele mailboxen
Voor wie bij Zorgmail kiest voor de volledige domeinoplossing, werkt het gebruik van functionele accounts hetzelfde als  ‘normaal’. Indien gebruik wordt gemaakt van de hosted mailoplossing (met een @zorgmailadres), dan is er geen ondersteuning voor het gebruikt van functionele accounts.
Makkelijk voor ontvangers

Bij elke oplossing voor veilige mail zal ook gecommuniceerd worden met mensen die de betreffende oplossing nog niet gebruiken. Dit noemen we gastgebruikers. Omdat dit de belangrijkste communicatiepartners zijn, is het dus cruciaal dat de oplossing ook voor hen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is. Anders zullen zij berichten niet lezen, niet beantwoorden en klagen bij de verzendende gebruiker of organisatie. Hieronder beschrijven wij de facetten die voor adoptie door gastgebruikers belangrijk zijn.

Logo
Zorgmail
Voor gasten toegang via link naar webportaal. Account aanmaken niet nodig. Dit is wel (gratis) mogelijk. Met een eigen account hoeven ontvangers zicht niet voor elke mail te authenticeren.
Snel lezen van berichten
Gasten kunnen bij Zorgmail veilige berichten lezen door op een link in de mail te klikken die leidt naar een inlogpagina. Hierna volgt een extra handeling voor authenticatie die afhankelijk is van de door de verzender gekozen beveiligingsinstelling. Voor elke mail moet de gast op deze manier inloggen. Zorgmail biedt gasten niet de mogelijkheid om zelf gratis een account aan te maken.
Gastgebruikers kunnen op ontvangen berichten reageren en kunnen aan de reactie ook bijlagen tot 5.000GB toevoegen.
Reageren op berichten
Binnen Zorgmail kunnen gasten antwoorden aan de verzender. Reageren naar alle deelnemers kan niet.
Gastgebruikers kunnen berichten kopiëren, bijlagen downloaden en het bericht met bijlagen downloaden (als .eml) om te gebruiken in hun eigen mailbox.
Downloaden/kopiëren berichten
Berichten kunnen niet worden gedownload.
Een gast kan een veilig bericht sturen door op een bericht te reageren, een account te maken, via een knop die een organisatie aanbiedt op website of in e-mail, of met ‘viazivver.com’-extensie.
Sturen berichten op eigen Initiatief
Gasten hebben geen mogelijkheid om op eigen initiatief een veilig bericht te sturen aan de organisatie.
Praktisch voor organisaties

Behalve eenvoudig voor gebruikers, moet een oplossing bruikbaar zijn voor de organisatie. Met name met het oog op beheer. Hierbij zijn de volgende onderwerpen te onderscheiden:

Logo
Zorgmail
Grotendeel SAAS. Installatie nodig van Outlook Client (als .MSI via bijv. Citrix), tool voor LDAPsynchronisatie. Configuratie nodig van SSO, DKIM en SPF, logo etc.
Eenvoudige installatie
Outlookinstallatie is eenvoudig. Setup op eigen mailservers waarschijnlijk ook, maar informatie ontbreekt.
Door SAAS-architectuur is alleen het updaten van de Outlook-integratie en synctool nodig. Max. 1x per kwartaal komt een nieuwe versie uit.
Beperkte beheerslast
Beheer van Zorgmail bij gebruik van de domeinoplossing is beperkt. Bij het gebruik van de hosted oplossing verloopt het aanmaken of wijzigen van accounts via aanvragen bij Zorgmail.
ZIVVER biedt de mogelijkheid om mails en gastenportaal te voorzien van eigen logo en tekst. Gebruik eigen beeldmateriaal op gastenportaal mogelijk voor sterke branding.
Eigen branding
Organisaties hebben geen mogelijkheid voor eigen branding op het Webportaal.
ZIVVER biedt SMTP-koppelvlak en API voor connectiviteit met applicaties van derden.
Integratiemogelijkheden
Zorgmail biedt de mogelijkheid om te koppelen met andere systemen via een SOAPkoppeling (EDI/XML) of een SMTP-koppeling.
Organisatie hebben inzicht in risico’s en oorzaak en impact datalek via teal-time communicatielogs en dashboards.
Inzicht in risico’s en impact
Geen informatie vindbaar over logginsfuncties en rapportages.
Als organisatie ISO-27001 en NEN-7510 gecertificeerd. Aanvullende technische (met broncode) en juridische waarborgen toonaangevende partijen. Volledige compliance met de NTA-7516.
Compliance en veiligheid
Zorgmail heeft ISO27001-certificering. Geen informatie vindbaar over technische tests zoals pentests en code-review. Mist belangrijke functies uit de NTA-7516.

 

Logo
Menselijke fouten voorkomen en herstellen

Traditioneel denken veel mensen bij het woord datalek aan een hacker die een systeem binnendringt. Mensen die wat dichter op het vuur zitten, zoals CISO’s, FG’s en CIO’s of directeuren ICT, weten dat dit niet het grootste probleem is. Zowel internationaal als in Nederland komt de grootste dreiging niet van buiten, maar van binnen: eigen medewerkers blijken verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de datalekken! Zo meldde de AP dat in 2018 63% van de gemelde datalekken veroorzaakt werd door iets aan de verkeerde ontvanger te sturen. Om deze reden is het belangrijk dat een communicatieoplossing helpt bij het voorkomen en het herstellen van menselijke fouten. Onderstaande tabel laat zien in welke mate ZIVVER en ZorgMail invulling geven aan deze eis. Vervolgens worden de subonderdelen individueel besproken.

Awareness medewerkers vergroten

Zivver

Door waarschuwingen te tonen, draagt ZIVVER bij aan bewustwording van informatiebeveiliging binnen de organisatie.

ZorgMail

Geen informatie vindbaar over functies met als doel om de awareness van medewerkers te vergroten

Gevoelige inhoud signaleren

Zivver

Automatische classificatie van bericht en bijlagen. Op basis van regels die organisatie aanzet, informeert ZIVVER gebruikers tijdens het opstellen van een bericht over gevoelige informatie.

ZorgMail

Wij kunnen geen informatie vinden over het aanbieden van deze functionaliteit. Vraag dit voor de zekerheid na bij de leverancier als deze functionaliteit voor u van groot belang is.

Opvallende ontvangers signaleren

Zivver

ZIVVER onthoudt het soort informatie dat naar ontvangers wordt gestuurd. Hiermee kan het mogelijke foute ontvangers of bijlagen signaleren en verzender waarschuwen vóór verzending.

ZorgMail

Wij kunnen geen informatie vinden over het aanbieden van deze functionaliteit. Vraag dit voor de zekerheid na bij de leverancier als deze functionaliteit voor u van groot belang is.

Maatregelen adviseren en toepassen

Zivver

Bij een melding over gevoelige content en opvallende ontvangers adviseert ZIVVER over te nemen maatregelen. Verzender kan met een muisklik de voorgestelde maatregel overnemen.

ZorgMail

Als een gebruiker handmatig op veilig versturen drukt, kan de admin instellen dat de gebruiker gevraagd wordt om een mobiel nummer van de ontvanger als deze ontbreekt

Bericht terugtrekken met leesstatus

Zivver

ZIVVER biedt verzender de mogelijkheid een bericht (en bijlagen) terug te trekken. Hierbij toont ZIVVER per gebruiker of het bericht al is gelezen. Zo niet, dan is er geen sprake van een datalek.

ZorgMail

Wij kunnen geen informatie vinden over het aanbieden van deze functionaliteit. Vraag dit voor de zekerheid na bij de leverancier als deze functionaliteit voor u van groot belang is.
Toegang door onbevoegden voorkomen

Uiteraard is zorgen voor een goede beveiliging van informatie cruciaal. Goede beveiliging van e-mail is helaas nog niet vanzelfsprekend. Ook blijken er vaak misvattingen rondom de waarde van versleuteling te bestaan. Onderstaande subthema’s zijn belangrijk bij het beoordelen van een oplossing.

Bescherming tijdens transport

Zivver

Alle informatie van en naar ZIVVER wordt verstuurd via HTTPS of (enforced) TLS. ALS TLS niet mogelijk is stuurt ZIVVER informatie nooit direct, maar beveiligd met een extra toegangscode.

Zorgmail

Indien verzonden wordt Via Zorgmail dan is het transport beveiligd

Sterke versleuteling bij opslag

Zivver

Alle inhoud van berichten en bijlagen wordt asymmetrisch versleuteld opgeslagen zodanig dat ZIVVER niet bij de opgeslagen informatie kan.

Zorgmail

Over het precieze gebruik van encryptie bij opslag door Zorgmail is niet veel te vinden. Wij gaan er daarom vanuit dat Zorgmail wel gebruikmaakt van versleutelde opslag en dat berichten niet leesbaar op een server of in een database staan. Echter, bij Zorgmail is het wel mogelijk om een herstelmail aan te vragen. Na het herstellen van toegang tot het account zijn oude berichten weer leesbaar. Zoals hierboven uitgelegd, betekent dit dat Zorgmail geen gebruik maakt van encryptie die ‘zero-knowledge’ garandeert.

Sterke authenticatie gebruikers

Zivver

Gebruikers krijgen alleen toegang tot ZIVVER met sterke authenticatie. Dit kan via SMS of TOTP of, bij gebruik van SSO, via een sterke authenticatiecontext van de IdP.

Zorgmail

Zorgmail authenticeert gebruikers niet. Alleen bij het inloggen op het webportaal is sterke authenticatie mogelijk

Sterke authenticatie ontvangers

Zivver

Voor ontvangers met ZIVVER; zie vorige bullit. Bij gasten bepaalt de verzender de authenticatie; via een code die ZIVVER SMSt, een afgesproken toegangscode of een via verificatie-e-mail.

Zorgmail

Verzenders kunnen berichten en bestanden aan gasten beveiligen met een wachtwoord of sms-code. Berichten aan gebruikers van Zorgmail kunnen niet sterk worden geauthenticeerd
Handig voor gebruikers

Om te zorgen dat eindgebruikers een product ook echt gebruiken, moet het makkelijk zijn. Daarnaast moeten eindgebruikers snappen waarom hen gevraagd wordt anders te gaan werken. Idealiter moet het product ook waarde toevoegen aan de huidige manier van werken. De praktijk is echter dat veel oplossingen (veel) extra handelingen vragen van de gebruiker, en geen waarde toevoegen. Hieronder bespreken wij de onderdelen die belangrijk zijn om gebruikers ‘te verleiden’ de oplossing te gebruiken.

Werken vanuit bestaande tools

Zivver

ZIVVER integreert in Outlook Desktop, Outlook Web, biedt een SMTP-interface, relaykoppeling en API voor verdere connectiviteit. (Nog) geen cliëntintegratie voor Gmail en Lotus-Notes.

Zorgmail

Zorgmail biedt voor gebruikers met Outlook een integratie waarmee zij een extra ‘mail veilig’-knop krijgen. Daarnaast biedt Zorgmail een op Zimbra gebaseerde webmailinterface voor gebruikers die met hosted mail werken. Zorgmail biedt (nog) geen app.

Eenvoudig kiezen voor veiligheid

Zivver

Organisatie of gebruiker kan kiezen voor ‘Security by Default’; dus veilig mailen standaard aan. Anders kan de gebruiker per mail kiezen om veilige mail aan of uit te zetten via de ZIVVER-balk.

Zorgmail

Gebruikers kunnen Zorgmail met 1 klik activeren in het scherm waar ze ook een bericht opstellen.

Direct lezen versleutelde berichten

Zivver

Gebruikers van ZIVVER hoeven geen extra handelingen ter verrichten om berichten direct te lezen of bestanden direct te openen. Ook niet in Outlook.

Zorgmail

Ontvangers die Zorgmail ook gebruiken kunnen bericht direct openen.

E-mail en (grote) bestanden sturen

Zivver

Naast mailen, is versturen van bestanden tot 5.000GB mogelijk. Dit is 100x-250x meer dan bijv. Dropbox en WeTransfer. Dit kan ook met Outlook, zonder afhankelijkheid van beperking mailbox.

Zorgmail

Zorgmail biedt alleen mailfunctionaliteit. Een propositie voor chat en bestandsuitwisseling is enige tijd geleden aangekondigd, maar actuele informatie hierover is niet bekend. Organisaties zullen daarom vooralsnog een andere oplossing naast Zorgmail moeten gebruiken voor deze communicatievormen.

2FA-keuzes ontvangers hergebruiken

Zivver

Een organisatie-adresboek vereenvoudigt het vinden van contacten en zorgt dat hergebruik van authenticatieinfo (bijv. mobiel nummer) mogelijk is.

Zorgmail

Alleen als het telefoonnummer in het adresboek van Outlook is opgeslagen wordt deze hergebruikt. Geen mogelijkheid voor delen informatie tussen medewerkers (adresboek).

Functionele mailboxen

Zivver

ZIVVER biedt volledige ondersteuning van functionele mailboxen, met authenticatie via het persoonlijke account van de gebruiker en inzicht in welke gebruiker een bericht heeft verstuurd.

Zorgmail

Voor wie bij Zorgmail kiest voor de volledige domeinoplossing, werkt het gebruik van functionele accounts hetzelfde als  ‘normaal’. Indien gebruik wordt gemaakt van de hosted mailoplossing (met een @zorgmailadres), dan is er geen ondersteuning voor het gebruikt van functionele accounts.
Makkelijk voor ontvangers

Bij elke oplossing voor veilige mail zal ook gecommuniceerd worden met mensen die de betreffende oplossing nog niet gebruiken. Dit noemen we gastgebruikers. Omdat dit de belangrijkste communicatiepartners zijn, is het dus cruciaal dat de oplossing ook voor hen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is. Anders zullen zij berichten niet lezen, niet beantwoorden en klagen bij de verzendende gebruiker of organisatie. Hieronder beschrijven wij de facetten die voor adoptie door gastgebruikers belangrijk zijn.

Snel lezen van berichten

Zivver

Voor gasten toegang via link naar webportaal. Account aanmaken niet nodig. Dit is wel (gratis) mogelijk. Met een eigen account hoeven ontvangers zicht niet voor elke mail te authenticeren.

Zorgmail

Gasten kunnen bij Zorgmail veilige berichten lezen door op een link in de mail te klikken die leidt naar een inlogpagina. Hierna volgt een extra handeling voor authenticatie die afhankelijk is van de door de verzender gekozen beveiligingsinstelling. Voor elke mail moet de gast op deze manier inloggen. Zorgmail biedt gasten niet de mogelijkheid om zelf gratis een account aan te maken.

Reageren op berichten

Zivver

Gastgebruikers kunnen op ontvangen berichten reageren en kunnen aan de reactie ook bijlagen tot 5.000GB toevoegen.

Zorgmail

Binnen Zorgmail kunnen gasten antwoorden aan de verzender. Reageren naar alle deelnemers kan niet.

Downloaden/kopiëren berichten

Zivver

Gastgebruikers kunnen berichten kopiëren, bijlagen downloaden en het bericht met bijlagen downloaden (als .eml) om te gebruiken in hun eigen mailbox.

Zorgmail

Berichten kunnen niet worden gedownload.

Sturen berichten op eigen Initiatief

Zivver

Een gast kan een veilig bericht sturen door op een bericht te reageren, een account te maken, via een knop die een organisatie aanbiedt op website of in e-mail, of met ‘viazivver.com’-extensie.

Zorgmail

Gasten hebben geen mogelijkheid om op eigen initiatief een veilig bericht te sturen aan de organisatie.
Praktisch voor organisaties

Behalve eenvoudig voor gebruikers, moet een oplossing bruikbaar zijn voor de organisatie. Met name met het oog op beheer. Hierbij zijn de volgende onderwerpen te onderscheiden:

Eenvoudige installatie

Zivver

Grotendeel SAAS. Installatie nodig van Outlook Client (als .MSI via bijv. Citrix), tool voor LDAPsynchronisatie. Configuratie nodig van SSO, DKIM en SPF, logo etc.

Zorgmail

Outlookinstallatie is eenvoudig. Setup op eigen mailservers waarschijnlijk ook, maar informatie ontbreekt.

Beperkte beheerslast

Zivver

Door SAAS-architectuur is alleen het updaten van de Outlook-integratie en synctool nodig. Max. 1x per kwartaal komt een nieuwe versie uit.

Zorgmail

Beheer van Zorgmail bij gebruik van de domeinoplossing is beperkt. Bij het gebruik van de hosted oplossing verloopt het aanmaken of wijzigen van accounts via aanvragen bij Zorgmail.

Eigen branding

Zivver

ZIVVER biedt de mogelijkheid om mails en gastenportaal te voorzien van eigen logo en tekst. Gebruik eigen beeldmateriaal op gastenportaal mogelijk voor sterke branding.

Zorgmail

Organisaties hebben geen mogelijkheid voor eigen branding op het Webportaal.

Integratiemogelijkheden

Zivver

ZIVVER biedt SMTP-koppelvlak en API voor connectiviteit met applicaties van derden.

Zorgmail

Zorgmail biedt de mogelijkheid om te koppelen met andere systemen via een SOAPkoppeling (EDI/XML) of een SMTP-koppeling.

Inzicht in risico’s en impact

Zivver

Organisatie hebben inzicht in risico’s en oorzaak en impact datalek via teal-time communicatielogs en dashboards.

Zorgmail

Geen informatie vindbaar over logginsfuncties en rapportages.

Compliance en veiligheid

Zivver

Als organisatie ISO-27001 en NEN-7510 gecertificeerd. Aanvullende technische (met broncode) en juridische waarborgen toonaangevende partijen. Volledige compliance met de NTA-7516.

Zorgmail

Zorgmail heeft ISO27001-certificering. Geen informatie vindbaar over technische tests zoals pentests en code-review. Mist belangrijke functies uit de NTA-7516.

 

Veilig, simpel en ondersteunend

ZIVVER is een gebruiksvriendelijke oplossing voor veilig mailen en bestanden delen, gewoon vanuit jouw vertrouwde e-mailprogramma. Daardoor voorkom je menselijke fouten, is informatie versleuteld tegen hackers en behoud je de regie over verzonden informatie.

Vraag nu een demo aan