Klantcase SJG Weert

Profiel klant

SJG Weert (voorheen Sint Jans Gasthuis) is een regionaal ziekenhuis met ongeveer 1000 medewerkers. Als zelfstandig ziekenhuis richt het zich op het verlenen van basiszorg in de regio. Het ziekenhuis verwijst patiënten met een complexere zorgvraag door binnen een groot partnernetwerk. Zowel bij de intake als het doorverwijzen delen medewerkers op zeer regelmatige basis data die de Autoriteit Persoonsgegevens definieert als bijzondere persoonsgegevens. Aan het woord is Annemiek Knipscheer, Information Security Officer (ISO) bij het SJG Weert Ziekenhuis. 

Case

“Voor de uitwisseling van patiëntgegevens met onze partners hebben we verschillende mogelijkheden”, vertelt Annemiek Knipscheer, Information Security Officer (ISO) van SJG Weert. “Via ons ziekenhuisinformatiesysteem en Zorgmail kunnen we bijvoorbeeld veilig informatie met huisartsen delen. Er was echter geen structurele oplossing voor veilige communicatie met partners waar wij zelf patiënten naar doorverwijzen. Fax bleek dan het meest veilige middel. Om een structureel veiligere en meer gebruikersvriendelijke optie te kunnen bieden, kozen we een halfjaar geleden voor ZIVVER.”

“ZIVVER biedt een veilig kanaal, voert controle uit op de ontvanger én betrekt de gebruiker bij dit proces. Die krachtige combinatie gaf voor ons de doorslag.”

Bij de zoektocht naar de meest geschikte oplossing namen Knipscheer en haar collega’s diverse tools onder de loep. “Verschillende voor de zorg geschikte oplossingen bieden een veilig kanaal voor het uitwisselen van informatie”, vertelt ze. “Een enkele oplossing voert daarbij ook controle uit op de ontvanger. Geen enkele andere tool droeg echter bij aan het databewustzijn van de gebruiker. Dat is jammer, omdat gedrag nu eenmaal een essentiel component is bij databeveiliging. ZIVVER biedt een veilig kanaal, voert controle uit op de ontvanger én betrekt de gebruiker bij dit proces. Daarmee stimuleert de tool direct ook gedragsverandering onder onze medewerkers. Die krachtige combinatie gaf voor ons de doorslag."

"Onervaren gebruikers kunnen dit als complex ervaren. Mede daarom is de grote gebruiksvriendelijkheid van ZIVVER een belangrijk voordeel.”

Een ander belangrijk pluspunt is volgens Knipscheer het feit dat partners niet over ZIVVER hoeven te beschikken om informatie uit te wisselen. “Het doorverwijzen naar deze partners gebeurt ad hoc”, motiveert ze. “Het is praktisch onhaalbaar met al deze verschillende partijen aparte gebruiksafspraken te maken. Tegelijk is het natuurlijk essentieel dat de partners de door ons aangedragen oplossing accepteren. Het feit dat ze zelf niet over ZIVVER hoeven te beschikken helpt daar aanzienlijk bij. Desalniettemin dwingen we onze partners met de introductie van een veilig kanaal tot een extra handeling. Onervaren gebruikers kunnen dit als complex ervaren. Mede daarom is de grote gebruiksvriendelijkheid van ZIVVER een belangrijk voordeel."

"Met name de sectorgerichte lijsten met 'risicowoorden' zijn zeer praktisch. Door deze lijsten proactief beschikbaar te maken neemt ZIVVER ons veel werk uit handen."

ZIVVER biedt gebruikers een Outlook plug-in en een webvariant. SJG Weert koos voor de eerste optie. Knipscheer: “Voor gebruik van de webvariant moeten medewerkers eerst de online omgeving openen voor ze iets kunnen versturen. Die extra stap hoef je niet te zetten als je direct veilig vanuit Outlook mailt. In de plug-in gaan we ook gebruik maken van de door ZIVVER opgestelde business rules. Met name de sectorgerichten lijsten met 'risicowoorden' zijn zeer praktisch. Het gaat dan om woorden die vaak zijn gekoppeld aan privédata in de zorg. Dat zijn woorden als 'anamnese', 'behandelplan', 'medicatie' of BSN'. Door deze lijsten proactief beschikbaar te maken, neemt ZIVVER ons veel werk uit handen."

"Maar het is uiteraard wel aan ons om al die verschillende opties in het systeem te implementeren. Gelukkig voorzien de mensen van ZIVVER ons hierbij telkens van zeer helder advies."

Ondanks de gebruiksvriendelijke aard van de oplossing stelde de implementatie van ZIVVER Knipscheer en haar IT-afdeling voor enkele uitdagingen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld regelmatig dat assistenten namens behandelaars veilige berichten moeten versturen. Of dat e-mails met persoonsgegevens niet aan een specifieke behandelaar worden gericht, maar aan een afdeling of cluster. "ZIVVER biedt daar de mogelijkheid toe", aldus Knipscheer. "Maar het is uiteraard wel aan ons om al die verschillende opties in het systeem te implementeren. Gelukkig voorzien de mensen van ZIVVER ons hierbij telkens van zeer helder advies. Het is een zeer toegankelijke organisatie, die altijd snel en adequaat reageert op onze hulpvragen en verzoeken."

Download de klantcase SJG Weert

Download de klantcase hier in pdf-formaat.

Download klantcase

Andere klantcases