GDPR checklist
Checklist

Hoe maak je jouw organisatie GDPR-compliant?

Deze uitgebreide checklist helpt je om te voldoen aan de privacywetgeving

I want my free copy

Contents
  • 0. Inleiding
  • 1. GDPR gaat allereerst over bewustwording
  • 2. Op wie heeft de GDPR invloed?
  • 3. De checklist GDPR
  • 4. Bewustwording en het identificeren van datastromen
  • 5. Het definiëren van problemen en het implementeren van oplossingen
  • 6. De GDPR waarborgen binnen de organisatie
  • 7. Hoe kan Zivver helpen?
  • 8. Colofon
Complete gids

Inleiding

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een wet die de privacy van Europese inwoners beter beschermt en hen meer regie geeft over hun eigen gegevens. Daarnaast is het doel van de wet om meer bewustzijn bij organisaties te creëren over het veilig verwerken van persoonsgegevens. In essentie is de GDPR een herziening en verzwaring van de huidige privacyrichtlijn, aangepast aan een moderne samenleving. In Nederland is de GDPR ook wel bekend onder de naam Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De wetgever gaat ervan uit dat de privacy van inwoners nergens zo goed is geregeld als in Europa. Als jouw organisatie gegevens uitwisselt met landen buiten de EU, dan moet je zorgen voor extra afspraken, zodat deze bedrijven voldoen aan het niveau van de GDPR.

De GDPR levert jou als CISO of FG waarschijnlijk veel werk op. De administratieve handelingen die voortvloeien uit deze wet zijn omvangrijk. Sinds 25 mei 2018 moet de bedrijfsvoering namelijk in overeenstemming zijn met de GDPR, anders loop je het risico op flinke boetes. Deze kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijze jaaromzet.

Veel organisaties zijn nog niet geheel compliant. Maar welke stappen moet je hiervoor nog nemen? Als je deze checklist volgt, zet je de juiste stappen en behoud je het overzicht. Vink de punten die je reeds hebt uitgevoerd af, en leg de focus op de nog te nemen stappen.

Fill in the form to continue reading

Communicate with ease of mind

And it’s easy to getting started.
Plus, it can be up and running quickly.
What are you waiting for?

Top