Zivver door Gartner als representatieve leverancier gepositioneerd in de ‘2020 Market Guide for Email Security’

3 min lezen
Zivver genoemd in Gartner Report

Zivver genoemd in Gartner Report

LONDEN en AMSTERDAM, september 2020 – Zivver, vooraanstaand leverancier van oplossingen voor veilige digitale communicatie, maakt vandaag bekend dat het is opgevoerd als ‘Representative Vendor’ in de categorie ‘Email Data Protection Specialists’ in de ‘2020 Market Guide for Email Security’ van Gartner. Dit rapport biedt diepgaande inzichten in de status van de markt voor e-mailbeveiliging en technische analyses van oplossingen. 

“De drastische toename van het aantal succesvolle phishing-aanvallen en de overstap naar cloud-gebaseerde e-mail vragen om een herziening van mechanismen en processen voor e-mailbeveiliging. Besluitvormers op het gebied van beveiliging en risicobeheer moeten ervoor zorgen dat hun bestaande oplossing geschikt blijft voor het veranderende technologische landschap”, zeggen de Gartner-analisten Mark Gartner, Peter Firstbrook en Ravisha Chugh in het rapport.* Ze schrijven daarnaast: “De eisen en problemen rond het waarborgen van overeenstemming met de wet- en regelgeving leggen een sterkere nadruk op de gegevensbescherming voor e-mail.”

“Ondanks de toename van het aantal sterk gerichte cyberaanvallen via andere kanalen is en blijft e-mail het meest populaire medium voor opportunistische en gerichte cyberaanvallen, en een belangrijke bron van gegevensverlies”, vervolgen Gartner-analisten Mark Harris, Peter Firstbrook en Ravisha Chugh in het rapport. "E-mail is nooit ontwikkeld om als veilig communicatiemedium te dienen. Organisaties blijven worstelen met het beschermen van gevoelige informatie tijdens de opslag en overdracht van e-mail. Producten voor gegevensbescherming voor e-mail waarborgen de geheimhouding en beschermen de integriteit van e-mailberichten door de mogelijkheid te bieden om gevoelige informatie naar de beoogde ontvangers over te dragen met een sterk gereduceerde kans op openbaarmaking of wijziging.”

De technologie van Zivver voor veilige uitgaande e-mail en bestandsoverdracht beschermt de data van klanten tijdens alle drie stadia van e-mailcommunicatie: voor, tijdens en na verzending. Dankzij een snelle integratie kunnen werknemers gebruik blijven maken van hun vertrouwde e-mailomgeving, zoals Outlook, Office365 of Gmail. ZIVVER helpt met het voorkomen van menselijke fouten zoals het aan de verkeerde ontvanger richten van e-mailberichten. De krachtige encryptie en two-factor authentication van Zivver dringt de beveiligingsrisico’s verder terug. Organisaties zijn wettelijk verplicht tot het voorkomen, detecteren en indammen van datalekken. Zivver voorziet hen van de controlemechanismen en rapportagetools die ze nodig hebben om te voldoen aan richtlijnen als de Britse Data Protection Act (DPA) en de GDPR.

“Het feit dat we door Gartner zijn aangemerkt als representatieve leverancier van e-mailbeveiliging onderschrijft in onze ogen de belofte van onze technologie voor de preventie van datalekken en onze leiderschapspositie in de markt voor veilige e-mail", zegt Rick Goud, de oprichter en CIO van Zivver. “Met het oog op de veelvuldige menselijke fouten die worden gemaakt wanneer werknemers gevoelige informatie mailen, en de snelle ontwikkelingen rond de wereldwijde richtlijnen voor gegevensbescherming, hebben veel organisaties behoefte aan aanvullende technologie die de beveiliging van hun digitale communicatie toekomstbestendig maakt. Zeker in een tijdperk waarin steeds meer mensen thuiswerken en organisaties in hoog tempo overstappen naar de cloud. Bijna alle e-mailproviders hebben toegang tot je data. Dat is iets wat steeds meer organisaties beginnen te beseffen en natuurlijk niet willen. Tools zoals Zivver maken het mogelijk om ook dat aspect van e-mailbeveiliging te verbeteren.” 

*Gartner: Market Guide for Email Security, Mark Harris et al, 8 september 2020                                  

Gartner doet geen aanbevelingen ten aanzien van leveranciers, producten of diensten die in zijn onderzoekspublicaties aan bod komen, en adviseert technologiegebruikers evenmin om louter te kiezen voor leveranciers met de hoogste scores of andere aanduidingen. De publicaties van Gartner zijn gebaseerd op de meningen van zijn onderzoeksorganisatie en dienen niet als feitelijke verklaringen te worden beschouwd. Gartner biedt geen enkele impliciete of expliciete garanties met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Geschreven door
Picture of Rick Goud

Rick Goud

Rick heeft ruim 6 jaar gewerkt als strategieconsultant in de gezondheidszorg bij Gupta Strategists. Hij studeerde medische informatiekunde aan de UvA en Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij gepromoveerd in de Geneeskunde aan de UVA op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beslissingsondersteunende systemen in de zorg. Tijdens zijn studie heeft Rick een aantal jaar als programmeur gewerkt. Het idee achter Zivver ontstond tijdens zijn werk als strategieconsultant. Overal waar hij kwam werd veel met gevoelige data gewerkt zoals patiëntgegevens, prijsafspraken, marktprestaties, contracten etc. Bij elke klant speelden vragen over veiligheid van de data, hergebruik van de data, etc. Regelmatig zag hij dat gebruik gemaakt werd van oplossingen waarbij de veiligheid en beheersbaarheid onduidelijk was. Op basis hiervan zag hij dat er een duidelijke behoefte was aan een oplossing zoals Zivver die biedt.

Gepubliceerd op september 21, 2020

Laatst gewijzigd op september 21, 2020