ZIVVER sluit eerste weerbare verwerkersovereenkomst

2 min lezen
signing contract.jpg

signing contract.jpg

Amsterdam, 5 december 2017


ZIVVER heeft haar eerste weerbare verwerkersovereenkomst afgesloten met Atlant Zorggroep. Met deze overeenkomst voldoen beide partijen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) op een manier die veel zekerheid geeft en tijd, moeite en geld bespaart. MYOBI is de onafhankelijke derde partij die de eerste weerbare overeenkomst met een leverancier van veilig mailen mogelijk maakt.


Voldoen aan de Europese privacywetgeving
De nieuwe Europese privacywetgeving AVG vraagt van organisaties dat zij transparant zijn over hun gebruik van persoonsgegevens. Zij moeten bijvoorbeeld verantwoording kunnen afleggen over welke gegevens zij gebruiken, met welk doel en met wie zij die delen. De AVG vereist een overeenkomst tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke die goed vastlegt wat de verwerker met de data mag doen en welke veiligheids- en andere maatregelen hij moet nemen.

De regels van de AVG zijn heel waardevol voor de goede bescherming van persoonsgegevens. In de praktijk blijkt echter dat veel onderhandelingen nodig zijn om tot een goede verwerkersovereenkomst te komen. En dan is het nog maar de vraag of de afspraken in die overeenkomst compleet en voor iedereen duidelijk zijn. Mocht het komen tot een datalek of ander incident, dan moet helder zijn wat er eigenlijk is afgesproken. De weerbare verwerkersovereenkomst is hiervoor een oplossing.

Daarom hebben ZIVVER en Atlant precies vastgelegd in een weerbare verwerkersovereenkomst hoe zij met de gegevens van klanten en medewerkers omgaan. Als leverancier van veilig mailen is ZIVVER de verwerker van persoonsgegevens, Atlant is de verwerkingsverantwoordelijke.


Geld besparen én compliant zijn
MYOBI zorgt als Trusted Third Party voor de gemeenschappelijke afspraken en legt deze vast in een dossier. Hierdoor weten de partijen wat zij aan elkaar hebben als het gaat om bijvoorbeeld het niveau van beveiliging, het toepassen van normenkaders (zoals ISO27001, NEN7510 en het NFU normenkader voor zorginstellingen) en het beoordelen en melden van beveiligingsincidenten. In het dossier staat ook hoe de partijen omgaan met eventuele datalekken zoals de AVG voorschrijft.

Als het nodig is, kan MYOBI dwingende aanwijzingen geven die partijen moeten opvolgen. Zo ontstaat gerichte actie op basis van kennis over de normen en eisen en ervaring met het beoordelen van vergelijkbare situaties. Deze manier van contractmanagement geeft veel zekerheid en bespaart tijd, moeite en geld. De kans op schade en bestuurlijke boetes maken we hiermee voor alle betrokken partijen zo klein mogelijk.


Een voorbeeld voor de zorgsector
Atlant en ZIVVER zetten met deze overeenkomst een belangrijke stap in de naleving de AVG. Het sluiten van een weerbare verwerkersovereenkomst zien zij dan ook als zeer waardevol voor de zorgsector.

Cornel van Leeuwen - Atlant: “Als zorginstelling verwerken we veel persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we ons werk niet doen. Cliënten mogen en kunnen van ons verwachten dat we met hun persoonsgegevens zorgvuldig omgaan. Daarom zijn we de beveiligde mail van ZIVVER zijn gaan gebruiken en hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten. Iets dat overigens voor Atlant al voor de AVG heel gebruikelijk was.”    

Wouter Klinkhamer - ZIVVER: “ZIVVER hecht aan optimale transparantie en zekerheid voor opdrachtgevers. De eisen aan verwerkersovereenkomsten zijn complex en er is risico op verschillende interpretaties en het afschuiven van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Het betrekken van MYOBI maakt ons volledig accountable en dat geldt ook voor onze contractpartijen. Daardoor kunnen wij de focus leggen op waar onze echte waarde zit: het beschermen van gevoelige gegevens bij communicatie. Onze opdrachtgevers kunnen zich richten op hun kerntaken: de zorg voor klanten, cliënten, patiënten of inwoners. Wij kijken uit naar vele volgende weerbare verwerkersovereenkomsten.”

 


Voor vragen kunt u zich richten tot Wouter Klinkhamer, tel. 06 24131300.

Geschreven door
Picture of Eva Malten

Eva Malten

Eva studeerde Nederlandse taal en cultuur in haar favoriete stad: Utrecht. Daarna ontwikkelde ze zich tot communicatiemedewerker en werkte bij diverse uitgeverijen en de Bibliotheek Utrecht. Ze houdt van lezen en schrijven en is gespecialiseerd in compacte teksten met een heldere boodschap. Ze voelt zich thuis in het energieke en enthousiaste team van ZIVVER. In haar vrije tijd gaat Eva met haar gezin op stap in Utrecht of staat ze in de keuken om een taart te bakken.

Gepubliceerd op december 1, 2017

Laatst gewijzigd op december 5, 2017