Eerste leveranciers doorlopen validatie-audit voor de norm voor Veilige Mail

2 min lezen

Afgelopen weken hebben audits plaatsgevonden om het definitieve concept certificatieschema NCS 7516 te valideren in de praktijk, zogenaamde validatie-audits. Dit is het certificatieschema voor NTA 7516, de norm voor het veilig mailen van en chatten over persoonlijke gezondheidsinformatie. Hiervoor hebben de leveranciers SecuMailer en ZIVVER (als eerste e-mailcommunicatiediensten) en de certificatie-instellingen TÜV Nederland, EY CertifyPoint, TÜV Rheinland en Kiwa de handen ineen geslagen.

De leveranciers SecuMailer en ZIVVER hebben met het succesvol doorlopen van de validatie-audit de functionele specificaties getoetst voor het veilig uitwisselen van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen. Op basis van de uitkomsten van de validatie-audits kan het certificatieschema NCS 7516 worden aangepast ter goedkeuring voor publicatie. Alle e-mailcommunicatiedienstenaanbieders, waaronder SecuMailer en ZIVVER, kunnen zich dan laten certificeren conform de norm.

Op 16 mei 2019 is NTA 7516 door NEN gepubliceerd. Leveranciers van e-mailcommunicatiediensten hebben toegezegd binnen één jaar na deze publicatiedatum te voldoen aan de norm voor veilig mailen. Om vast te stellen of en op welke onderdelen een leverancier daadwerkelijk voldoet aan de norm, worden de diensten van de leverancier door een onafhankelijke certificatie-instelling getoetst. Leveranciers die voldoen aan de eisen die aan NTA 7516 worden gesteld, ontvangen een certificaat met een NEN 7516-beeldmerk, met daarbij aangegeven op welke onderdelen van NTA 7516 de leverancier is getoetst.

Toetsing aan de hand van het certificatieschema

Voor het kunnen uitvoeren van de audits is onder leiding van NEN door certificatie-instellingen en leveranciers het certificatieschema NCS 7516 opgesteld. Het certificatieschema bevat dan ook de regels voor het uniform toetsen van de norm. Aan de hand van dit schema wordt een e-mailcommunicatiedienst door een certificatie-instelling getoetst. Certificatie-instellingen die een e-mailcommunicatiedienst voor NTA 7516 kunnen toetsen, zijn onder andere EY CertifyPoint, KIWA, TÜV Nederland, Brand Compliance en TÜV Rheinland. Andere certificatie-instellingen kunnen, mits overeengekomen met NEN, het certificatieschema bij NEN afnemen. Met de validatie-audits is het concept voor het certificatieschema voor het eerst toegepast en zal deze binnenkort definitief kunnen worden vastgesteld.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het project Veilige Mail van het Informatieberaad Zorg:
https://www.informatieberaadzorg.nl/programmas-en-projecten/project-veilige-mail

Zie voor meer informatie over NTA 7516:
https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510/NTA-7516.htm

Geschreven door
Picture of Eva Malten

Eva Malten

Eva studeerde Nederlandse taal en cultuur in haar favoriete stad: Utrecht. Daarna ontwikkelde ze zich tot communicatiemedewerker en werkte bij diverse uitgeverijen en de Bibliotheek Utrecht. Ze houdt van lezen en schrijven en is gespecialiseerd in compacte teksten met een heldere boodschap. Ze voelt zich thuis in het energieke en enthousiaste team van ZIVVER. In haar vrije tijd gaat Eva met haar gezin op stap in Utrecht of staat ze in de keuken om een taart te bakken.

Gepubliceerd op april 7, 2020

Laatst gewijzigd op april 7, 2020