Digitale zorg aanbieden sterk gestimuleerd door Nederlandse overheid

IT
2 min lezen
Videobellen met ZIVVER Meet

Videobellen met ZIVVER Meet

De Nederlandse overheid heeft in de afgelopen jaren zorgverleners verleid te digitaliseren. Zo introduceerde zij op 1 maart 2019 de “Stimuleringsregeling e-health Thuis” (SET). Van deze regeling werd mondjesmaat gebruik gemaakt. Ondanks de vaak positieve business case voor digitale zorg, bleef een enorme toename van digitaal werk uit. Echter, tijden zijn veranderd door de Coronacrisis. Wat is er veranderd? Welke rol heeft de Nederlandse overheid daarbij gespeeld? En in hoeverre is de overgang naar digitale zorg structureel? Wij beantwoorden deze vragen voor je.

Digitale zorg neemt een vogelvlucht door Corona

De Coronacrisis heeft de vraag naar digitale zorg enorm vergroot. In de afgelopen tijd, waarin we minder bewegingsvrijheid hadden, werden we teruggeworpen op technologische oplossingen. Er was simpelweg geen ander alternatief.  

De cijfers zijn dan ook indrukwekkend. Zo concludeerde het Nictiz en Nivel dat het percentage huisartsen dat beeldbellen inzetten van 0% in 2019 gestegen is naar 72%. Uit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van de geïnterviewde huisartsen ook ná de Coronacrisis beeldbellen in wil blijven zetten om hun werk te verrichten. 

De Nederlandse overheid helpt op het juiste moment

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in maart 2020 de SET regeling uitgebreid. Deze uitbreiding is gedaan om de adoptie van digitale zorg verder te stimuleren. Een slimme zet, met groot succes! De aanvragen stroomde binnen en het plafond werd al binnen enkele weken bereikt. VWS kondigde begin juli de tweede subsidieronde aan, set COVID-19 2.0 met een omvang van EUR 77 miljoen. Maar liefst een verdriedubbeling. Aanbieders van wijkverpleging, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo kunnen daarmee verder investeren in digitale zorg op afstand. De meeste recente cijfers laten zien dat zorgverleners positief zijn over ICT-oplossingen in de zorg. Dit sentiment bewijst des te meer dat de overheid op het juiste moment de subsidiepot heeft vergroot.

De subsidieregelingen verbeteren de overgang naar verbeterde digitale zorg

Wij horen vaak van zorgverleners dat zij in maart en april van dit jaar kunst en vliegwerk hebben verricht om videobellen mogelijk te maken. Dit blijkt ook uit cijfers van ICT Health. Door de haast en noodzaak zijn er vaak snelle keuzes gemaakt. Keuzes waarbij niet of beperkt gelet is op kosten, veiligheid, privacybescherming en waarbij de use-cases waarvoor videobellen werd ingezet niet helemaal scherp waren. De financiële hulp van de overheid geeft zorgverleners de mogelijkheid de gemaakte keuzes en verschillende videobel-oplossingen tegen het licht te houden. Daarnaast is dit het moment om digitale zorg verder te verankeren in de organisatie. Wij verwachten dat digitale zorg  hierdoor een veel prominentere rol zal innemen.  

Zivver biedt zorgverleners een veilige manier om te videobellen

In juli hebben wij ons platform verder uitgebreid met Zivver Meet. Benieuwd wat Zivver Meet is en hoe Zivver jou kan helpen bij het aanvragen van de subsidieregeling? Klik dan op onderstaande knop om de productinformatie over Zivver Meet vrijblijvend te downloaden.

Geschreven door

Loet van Veghel

Gepubliceerd op september 4, 2020

Laatst gewijzigd op september 7, 2020