Audit Mode

Richt bedrijfsregels optimaal in en voorkom datalekken met 'Audit mode'

Een nieuwe bedrijfsregel is snel bedacht

Je wilt gevoelige informatie in jouw organisatie zo goed mogelijk beveiligen. Daarom wil je je medewerkers advies en waarschuwingen geven op de momenten die ertoe doen. Gelukkig biedt Zivver daarvoor bedrijfsregels die het mogelijk maken medewerkers te helpen kiezen voor de juiste beveiliging, informeren over gevoelige informatie in hun e-mails of waarschuwen voor een mogelijke fout. Wellicht hebben jij of een collega zelf een bedrijfsregel bedacht waarvan je denkt dat deze van toegevoegde waarde is. Bijvoorbeeld een waarschuwing voor medewerkers als een bericht een postcode bevat, om duidelijk te maken dat dit een persoonsgegeven is.

De praktijk kan weerbarstig zijn

Het lijkt een goed idee en een kleine verandering. Toch zou het instellen van de regel ‘waarschuw bij een rij van 4 opeenvolgende cijfers’ in de praktijk slecht uitpakken. Er zijn veel te veel berichten waarin dit soort reeksen voorkomen. De regel zou medewerkers overspoelen met irrelevante waarschuwingen. Daardoor zien ze de relevante waarschuwingen ook niet meer, zogenaamde alert-fatigue.

Zivver biedt ‘out of the box’ gevalideerde, steeds slimmere, bedrijfsregels

Omdat het bedenken van goede, effectief bedrijfsregels ontzettend ingewikkeld is, biedt
Zivver ‘out of the box’ bewezen effectieve en steeds slimmere bedrijfsregels (ze maken inmiddels gebruik van machine learning met tot 400% betere voorspellingen dan met woorden of patronen) om bijvoorbeeld ‘medisch gevoelige’ informatie of BSN-nummers effectief te detecteren in je mail en bijlagen. Maar je vreest toch dat deze regels voor jouw organisatie wellicht niet nodig zijn of juist te vaak tot onterechte meldingen leiden.

Met Audit Mode kun je een nieuwe regel zorgvuldig vooraf ‘schaduwdraaien’

Zivvers missie is het vertrouwen in veilige communicatie te versterken. Dat betekent ook dat jij op basis van goed inzicht nieuwe bedrijfsregels moet kunnen instellen of aanpassen. Onze nieuwe functie ‘Audit Mode’ maakt het mogelijk om nieuwe of aangepaste regels op de achtergrond te laten draaien en te evalueren. Je ziet dan meteen dat de ‘postcoderegel’ slecht zou uitpakken. De Audit Mode van Zivver gaat verder dan het eenvoudig testen van regels: het biedt verbeterde controle en inzicht in hoe uw regels uw bedrijfsvoering zullen beïnvloeden voordat ze volledig zijn geïmplementeerd.

Voorbeeld:
  1. Stel in : Configureer de bedrijfsregel zoals bedoeld.
  2. Activeer : Schakel de Audit Mode in.
  3. Gegevens verzamelen : Laat de regel een paar weken analyseren.
  4. Evalueer : Beoordeel de bevindingen met uw Zivver Customer Success Manager.
  5. Wijzigingen doorvoeren : Wijzig de instellingen van de bedrijfsregels op basis van inzichten.

Belangrijkste Kenmerken
Geen verstoring werkprocessen Test nieuwe bedrijfsregels op de achtergrond om mogelijke verstoring tot een minimum te beperken.
Monitor compliance Verzamel gegevens over mogelijke compliance issues zonder eindgebruikers te alarmeren.
Diepgaande analyse mogelijk via Insights dashboard Inzichten komen beschikbaar in het Insights dashboard, klaar voor analyse en het maken van keuzes.

 

Toegevoegde Waarde voor Uw Organisatie
  • Betere gebruikerservaring: Medewerkers zien bedrijfsregels pas als ze bewezen relevant voor ze zijn en als hun werking al zo optimaal mogelijk aansluit bij de werkwijze in jouw organisatie. Waarschuwingen en mededelingen zijn relevant.
  • Meer inzicht: Door compliance geheel of gedeeltelijk op de achtergrond te monitoren, kun jij inzicht krijgen in relevante risico’s. Op basis van dit inzicht kun je een integraal verbeterplan opstellen.
  • Betere werking bedrijfsregels: Medewerkers reageren nog beter op suggesties van bedrijfsregels. Gevoelige informatie wordt daardoor vaker herkend en op de juiste manier beschermd.

Activeer Audit Mode in jouw omgeving:
Omarm de toekomst van slimme e-mailcommunicatie met de geavanceerde mogelijkheden voor eenvoudig veilig communiceren van Zivver. Klik op deze link om direct bedrijfsregels in Audit Mode te activeren, of neem contact op met jouw customer success manager of het Zivver support team (support@zivver.com) als je nieuwe bedrijfsregels wilt configureren en testen in Audit Mode.