Interreg en CrossCare

CrossCare is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Health Valley Netherlands - Partner

Health Valley is dé ontmoetingsplaats van Oost-Nederland voor zorgaanbieders, kennisinstellingen, bedrijven en startups

The Hague Security Delta - Premium Netwerk Partner

Binnen The Hague Security Delta werken ondernemingen, overheden en kennisinstituten samen aan innovaties op het gebied van veiligheid

Solviteers

Solviteers heeft veel kennis en ervaring op het vlak van ICT in de overheidsmarkt en informatiebeveiliging. Wij helpen gemeenten bij hun uitdagingen om een veilige en vertrouwde digitale omgeving te creëren. Kijk op www.gemeentenmailenveilig.nl voor meer informatie.

StartupDelta

StartupDelta is in het leven geroepen om het opbloeiende en competatieve ecosysteem voor startups in Nederland te versterken, te verbinden en te laten groeien, waardoor het de beste plek is om innovatieve bedrijven te starten en te laten groeien.

henQ

henQ is een van onze investeerders en helpt ondernemers van SaaS-producten in hun avontuur naar succes.