Dimence Groep kiest voor veilig mailen met Zivver

2 min lezen

De stichtingen van Dimence Groep, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Oost-Nederland, gebruiken Zivver om veilig te e-mailen.

Voor organisaties die werken met gevoelige persoonsgegevens geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, bekend als GDPR (AVG). Daarnaast moeten aanbieders van geestelijke gezondheidszorg vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). Een voorwaarde om aan deze wet te voldoen, is de NTA 7516. De beveiliging van persoonsgegevens is speerpunt van deze regelgeving.

Uit rapportages van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat veel datalekken ontstaan bij het gebruik van e-mail en bestandsuitwisseling. Medewerkers versturen in deze gevallen per ongeluk de verkeerde informatie of sturen informatie aan de verkeerde persoon.

Dimence Groep onderkent de noodzaak van online communicatie en de risico’s die zich daarbij voordoen. Na een selectieproces koos de organisatie voor Zivver dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Zivver ondersteunt bewustwording van privacyrisico’s bij medewerkers door geautomatiseerde herkenning van gevoelige inhoud in een bericht of bestand. De software controleert ook of het logisch is om dit type inhoud naar de gekozen ontvanger te sturen. Zo nodig stelt het systeem voor om het bericht aan te passen of extra beveiliging toe te passen. Versleuteling en twee-factor-authenticatie houden hackers en andere ongewenste partijen op afstand. Maakt een medewerker toch ergens een vergissing, dan kan hij de toegang tot het bericht altijd intrekken. In logs is informatie beschikbaar over wie, wanneer toegang tot het bericht had. Melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens is daarmee makkelijk, overzichtelijk en in overeenstemming met de AVG.

Over de samenwerking

Wim Jellema, Staffunctionaris Privacy & Informatieveiligheid van de Dimence Groep: “Als zorgaanbieder willen en moeten we professionele verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. Daarbij hebben wij te maken met diverse normen en wet- en regelgeving waaronder de privacywetgeving waar al veel over is gezegd en geschreven. We willen datalekken in de communicatie voorkomen en daarvoor ter ondersteuning gerichte technologie inzetten. Na gedegen onderzoek, zijn wij uitgekomen bij de organisatie Zivver, die ons een veilig ondersteunend product leveren met oog voor gebruikersgemak.”

Wouter Klinkhamer, CEO van Zivver: “Wij zijn trots dat we Dimence Groep kunnen ondersteunen in haar streven professioneel, effectief en innovatief te zijn én op korte termijn te voldoen aan de NTA 7516. Zivver geeft de stichtingen van deze groep de mogelijkheid om intensief samen te werken. Met elkaar, maar ook met externe partijen als politie, wijkteams, huisartsen, justitie en andere partners.”

Over de Dimence Groep

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen zij sneller inspelen op de wensen en behoeften van patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. Deze organisatie heeft de ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in haar werkgebied te verbeteren. Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 2400 medewerkers voor ruim 25.560 cliënten en patiënten per jaar.

Over Zivver

Vergeleken met alle bestaande oplossingen is de basis van Zivver uniek: veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en regie zijn alle drie even belangrijk. Bij het verzenden van privacygevoelige informatie met Zivver voorkom je menselijke fouten, zorg je dat niemand – dus ook hackers niet – erbij kan, kun je berichten terugtrekken en wordt er melding gemaakt van missers. Voor, tijdens en na het delen van de informatie houd je dus de regie. Triple Safe noemen we dat.

Geschreven door

Kevin Lamers

Gepubliceerd op september 27, 2019

Laatst gewijzigd op augustus 17, 2021